תעשיה ומחקר

לשיתוף פעולה עם סוכנויות חלל זרות יתרונות רבים, במיוחד עבור מדינה קטנה כישראל. יתרונות כגון: יחסי הגומלין בין תעשיית החלל המקומית לאלה שבחו"ל; חלוקת הנטל בעלויות הפיתוח; האפשרות להשתמש במערכות מתקדמות למשימות מחקר; וההזדמנות להיחשף לשיטות מחקר חדשות ולסטנדרטים בין-לאומיים של מחקר ופיתוח.
קראו עוד
סוכנות החלל תומכת במחקר התיאורטי והיישומי בתחומי חקר החלל. מדי שנה מפרסם משרד המדע, ביוזמת סוכנות החלל, קולות קוראים להצעות מחקר שעניינן תצפיות מהחלל אל עבר הארץ, תצפיות אל עבר החלל החיצון, הצעות לפיתוח מכשור המתאים לפעולה בחלל ועוד.
קראו עוד
סוכנות החלל פועלת לקדם מיזמים בתעשיית החלל לפיתוח טכנולוגיות ומוצרים ושילובם במערכת הלווייניות בארץ ובעולם. קידום תעשיות החלל הינו אחד היעדים החשובים של הסוכנות אשר מתבצע באמצעות תמיכה בפיתוח טכנולוגיות, רכיבים, מערכות ותת-מערכות.
קראו עוד