מכרזים וקולות קוראים

 • תאריך אחרון להגשה:
  14.07.2024
  תאריך פרסום:
  09.06.2024

  סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן – "הסוכנות") מעוניינת לסייע למצפים ציבוריים (להלן – "המצפים") ומרכזי החלל (להלן – "המרכזים") לקיים פעילות חינוכית מגוונת בתחומי חלל ואסטרונומיה לצעירים ולקהל הרחב.
  הסוכנות תתמוך במצפים ומרכזים באמצעות מבחנים לחלוקת כספים של סוכנות החלל הישראלית (להלן – "מבחני התמיכה") עבור פעילויות חינוכיות שונות בתחומי החלל והאסטרונומיה לצעירים ולקהל רחב, על פי התנאים המפורטים בקול קורא זה, במבחני התמיכה, ובכפוף ליתר המקורות המשפטיים הרלבנטיים. יובהר כי למשרד שמורה הזכות לתקן את מבחני התמיכה בכל עת, גם בהתייחס לשנת תמיכות 2024. 

  מבחני התמיכה מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד בקישור הבא: https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_science_and_technology 

  מבחני התמיכה כוללים פירוט על הגופים הרשאים להגיש בקשות במסגרת תקנת התמיכה ותנאי הסף, וכן הגדרות מפורטות על טיב הפעילות הנתמכת. 

  אופן ומועדי ההגשה
  א.    בקשת התמיכה תוגש רק באמצעות מערכת מרכב"ה, שהגישה אליה היא באמצעות אתר האינטרנט בקישור הבא:  https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal 
  ב.    הכניסה למערכת מרכב"ה באמצעות כרטיס חכם, כמפורט במסמך המפורט בנושא המצורף לקול הקורא באתר המשרד "הגשת בקשות לתקנת מצפים דרך פורטל התמיכות של מרכב"ה".
  ג.    בקשות לתמיכה ניתן להגיש החל מפרסום מבחני התמיכה ועד למועד האחרון להגשת הבקשות: יום ראשון 14 ביולי 2024, ח' בתמוז, בשעה 12:00.
  ד.    חובה להגיש בקשת תמיכה במועד, בצירוף כל המסמכים הנלווים הדרושים, באופן מלא, תקין וכשכל המידע בהם נכון ומדויק. בקשה שלא תוגש כאמור לא תובא לדיון ותטופל בהתאם להוראות הנוהל הרלבנטיות. ועדת התמיכות לא תמליץ או תאשר, לפי העניין, הארכת מועדים להגשת בקשה, מידע או מסמכים אלא במקרים חריגים במיוחד. כמו כן, הוועדה לא תאשר תיקונים מהותיים בבקשת תמיכה ואף אינה מתחייבת לאפשר תיקון טעויות דפוס, טעויות סופר או כיו"ב טעויות.    
  ה.    במקרה של סתירה בין המופיע במודעה זו והמופיע במבחני התמיכה, יגבר המופיע במבחנים. האמור במודעה זו אינו גורע מסמכות המשרד להתקין נהלים ליישום מבחני התמיכה, לתקנם או לתקן האמור במודעה זו, לפי העניין.
  ו.    אין באמור במודעה זו כל התחייבות לאישור בקשת תמיכה או למתן תמיכה בסכום כלשהו. חלוקת תמיכה בפועל כפופה לזמינות תקציבית. 

 • תאריך אחרון להגשה:
  26.02.2024
  תאריך פרסום:
  15.02.2024

  במסגרת תכנית העבודה לשנת 2024, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן -המשרד) פועל לקידום פעילות מחקר יישומי באקדמיה ומכוני המחקר בתחומי עדיפות לאומית, באמצעות מימון מחקרים אשר יובילו להקמת חברות הזנק וקידום טכנולוגי ומדעי של חברות קיימות ולתת מענה לסוגיות טכנולוגיות ומדעיות לאומיות. מהלך זה עשוי לתרום לביסוסה הכלכלי של מדינת ישראל ולמקם אותה בחזית המדע והטכנולוגיה בתחומים אלו.

  תחומי ונושאי מיקוד:

  קול קורא להגשת קדם-הצעות למחקרים לשנת 2024, בא לתמוך בתחומי מחקר בעלי עדיפות לאומית המפורטים להלן בסעיף ב', בתקציב כולל של עד  65 מיליון ₪ כתלות בזמינות תקציבית ובכפוף לאישור תקציב המדינה. התקציב לכל הצעה הוא עד 500,000 ₪ לתקופה של שלוש שנים.

  למען הסר ספק, בכל תחומי ונושאי קול קורא זה, על המחקרים להיות מקוריים ובעלי התכנות יישומית. באופן ספציפי לתחום החלל האזרחי, המיקוד הוא בפיתוח מכשור, רכיבים, תתי מערכות ומכלולים לפלטפורמות חלליות לשימושים דואליים. ימומנו עד שלושה מחקרים בתחום זה.

   

  לפרטים נוספים והגשת הצעה>>

   

  מועד הגשות

  • המועד האחרון להגשת קדם-הצעות על ידי החוקרים:  26.02.2024 עד השעה 15:00 
  • המועד האחרון להגשת קדם-הצעות על ידי המוסדות: 04.03.2024 עד השעה 15:00 
 • תאריך אחרון להגשה:
  31.12.2023
  תאריך פרסום:
  25.12.2023

  סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה פועלת לשם העלאת המודעות בקרב הציבור, ובעיקר בקרב צעירים ובני נוער, לתחומי החלל ולקידום ופיתוח עתודה מקצועית לפעילות החלל האזרחית בישראל .

  אנו מזמינים אתכם – מובילי ומובילות ארגונים, להיות חלק מרשת שותפים לקידום תחום החלל בישראל על ידי הפצת תכנים חינוכיים.

  רשת השותפים הוקמה במטרה לאגד ארגונים אשר תחום החינוך לחלל קרוב לליבם, ולאפשר להם גישה למידע מוכן, מקצועי-חינוכי, בתחומי החלל ולהוות מכפיל כוח בהעלאת המודעות לתחום.  שותפי הרשת יהיו הראשונים לקבל חדשות, מידע ותוכן בעולם החלל. בנוסף שותפי הרשת יקבלו תוכן מוכן דיגיטלי עבור 3 אירועים גדולים בתחום החלל במהלך השנה. התוכן יכלול את כל מה שנדרש על מנת להפיק אירוע חינוכי, בכל סדר גודל, לרבות חומרי הדפסה, הפעלות, ידע דיגיטלי ועוד.

  שותפי הרשת יוכלו לפרסם את פעילותם החינוכית באתר סוכנות החלל הישראלית, תוך שימוש בתכנים כמו גם, לפרסם את שיתוף הפעולה שלהם עם סוכנות החלל הישראלית, בכפוף לאישור ועדת חסויות *

  מה צריך בכדי לקחת חלק?

  אירגונים אשר ייקחו חלק ברשת השותפים מתחייבים לא לעשות שימוש בתוכן למטרות מסחריות, להשתתף לפחות בוובינר מקוון אחד בשנה של הרשת וליזום פעילות חינוכית אחת בשנה.

  מי יכול להצטרף לרשת?

  ארגון (עמותה חינוכית, תנועת נוער, חברה מסחרית, רשות מקומית) המעוניין לעסוק בהפצת תכנים חינוכיים בתחומי החלל.

  ואיך מצטרפים?

  לצורך הצטרפות, אנא מלאו את הטופס הגשה מקוון עד ליום 31.12.23 בשעה 12:00.

  לחצו למילוי הטופס

  שאלות הבהרה ניתן לשלוח לכתובת המייל:  isa-p@most.gov.il

  *פנייה זו מתייחסת לגופים המעוניינים לעשות שימוש בתוכן בתחום החלל כתרומה לקהל, כדי לקדם את מטרותיהם החברתיות ובתנאי שהן עולות בקנה אחד עם מטרות המשרד.

   

 • תאריך אחרון להגשה:
  31.12.2023
  תאריך פרסום:
  11.09.2023

  1)    כמדי שנה, ובשל הרצון לחזק את תעשיית החלל המקומית בתקופה מורכבת זו, תקיים סוכנות החלל הישראלית את כנס החלל הבינלאומי ע"ש אילן רמון. הכנס ה-19 יתקיים בתאריך 31 בינואר 2024 ויימשך יום אחד מיקום האירוע יעודכן בהמשך. האירוע ייפתח בהתכנסות משותפת וטקס זיכרון לכבוד חללי משפחת רמון. 

  2)    כנס החלל ע"ש אילן רמון מהווה פלטפורמה מרכזית לקידום ופיתוח תעשיית חלל הישראלית. הפלטפורמה מאפשרת לחברות החלל הישראליות לקדם את קשריהן עם גורמים בינלאומיים מובילים בתעשיית החלל העולמית, ואף עם חברות וגורמים בשוק הישראלי. לאור זאת, אנו מאמינים כי מעורבותכם בכנס חיונית ומשמעותית. 

  3)    על מנת לעמוד במטרה זו נבקש את התייחסותכם בנושאים הבאים:

  •    הזמנת משתתפים מחו"ל לכנס -  במידה ואתם חפצים שסוכנות החלל תשלח הזמנות לגורמים איתם אתם בקשר, אנא יידעו אותנו בהקדם האפשרי. שלחו רשימת מוזמנים הכוללת שמות מלאים, שם חברה, תפקיד וכתובת מייל.
  •    תערוכת חברות - לצד הכנס תתקיים תערוכת חברות חלל במטרה לפתח ולקדם שיתופי פעולה. על כן, כל חברה ישראלית הפועלת בתחום החלל מוזמנת להציג את עבודתה ופעילותה בתערוכה. 

  ישנם שלושה סוגי דוכנים:

  -    דוכן בסיסי -  הדוכן יכלול דלפק, מסך וחיבור לחשמל. הדוכן יסופק על ידי סוכנות החלל ללא עלות ומיועד לחברות קטנות.
  -    דוכן רגיל -  דוכן שיבנה במימון ובאחריות החברה בגודל ובמפרט שיוגדרו בהמשך. עלות הדוכן הרגיל 5,000 ₪.
  -    דוכן משודרג -  דוכן שיבנה במימון ובאחריות החברה. דוכן משודרג יהיה גדול יותר ובמיקום מרכזי יותר מדוכן רגיל. עלות הדוכן המשודרג 10,000 ₪.
  ככל שהחברה מעוניינת להשתתף בתערוכה ולקבל פרטים נוספים, עליה ליידע את הסוכנות בהקדם ולהשיב הודעה במייל חוזר.
   

  4)    את כלל ההתייחסויות יש לשלוח למייל - Ramon2024@most.gov.il עד לתאריך 31.12.23.

  יודגש כי פרסום זה ו/או מענה לפניה זו אינם מהווים התחייבות מצד סוכנות החלל לכך שתעשה שימוש במידע.סוכנות החלל לא תישא באחריות לכל הוצאה ו/או נזק שעשויים להיגרם לחברות עקב פניה זו.

   

  קבצים להורדה>>

 • תאריך אחרון להגשה:
  15.11.2023
  תאריך פרסום:
  11.09.2023

  Abstract submissions for poster presentations from graduate students and post-doctoral fellows are currently being accepted for the "Scientific Missions in Space – Advancing Engineering and Research" academic conference held during the 19th Ilan Ramon International Conference

   

  This conference, organized by the Israel Space Agency (ISA), represents Israel’s largest scientific gathering for researchers and students engaged in space-related research. It is scheduled to take place in Tel Aviv on January 30th, 2024.

  Applications for abstract submissions are now open!

  The deadline for submitting abstracts is November 15th, 2023.

  Accepted abstracts will be showcased in the poster hall during the conference. We welcome submissions spanning various fields related to space engineering and scientific applications in space.

  For inquiries regarding abstract submission, please contact adin.ext@most.gov.il

  Prerequisites:

  1. The presenting author must be a graduate students or post-doctoral fellows at a recognized academic institution.
  2. The presentation must be based on research that the presenting author conducted as part of their graduate or post- doctoral studies
 • תאריך אחרון להגשה:
  12.11.2023
  תאריך פרסום:
  11.09.2023

  פנייה פומבית לחברות ישראליות בתחום החלל להצגת יכולותיהן בכנס החלל הבינלאומי ה – 19 ע"ש אילן רמון

  1. כמדי שנה מארגנת סוכנות החלל של ישראל את כנס החלל הבינלאומי ע"ש אילן רמון, השנה הכנס יתקיים בתל אביב ויחל ב 29 בינואר אחר הצהרים באירוע גאלה ויום הכנס המרכזי יתקיים ב 30 בינואר 2024 , הכנס יתקיים השנה במתכונת פיזית וישודר בלייב על גבי פלטפורמה דיגיטאלית.
  1. הכנס יכלול פאנלים והרצאות בסגנון TED במליאה ראשית ולצדה תערוכת חברות ומתחם מפגשי B2B. לצד הכנס הבינלאומי, יערך מושב אקדמי בפורמט כנס אקדמי בנושא משימות מדעיות בחלל, קידום הנדסה ומחקר.
  1. אנו רואים בכנס אילן רמון פלטפורמה מרכזית המאפשרת לתעשיית החלל הישראלית לפתח ולקדם את קשריהן עם גורמים בינלאומיים מובילים בתעשיית החלל העולמית. לאור זאת אנו מאמינים כי מעורבות שלכם בארגון הכנס חשובה ותאפשר להביא ערך לחברות שישתתפו וישפר את הכנס.
  1. על מנת לעמוד במטרה זו נבקש את התייחסותכם בנושאים הבאים:
  • הזמנת משתתפים מחו"ל לכנס, במידה ויש לכם עניין שסוכנות החלל תשלח הזמנות לגורמים איתם אתם בקשר להשתתף בכנס נא שלחו רשימה של המוזמנים שלכם הכוללת, שם+משפחה, חברה, תפקיד, מייל.
  • נושאים לשילוב בתוכנית הכנס, במידה ויש לכם רעיונות לפאנלים / הרצאות בסגנון Ted שאתם חושבים שראויים להיות חלק מתוכנית הכנס נא שלחו את הפרטים הבאים:
  1. נושא הפאנל / הרצאה + תקציר קצר.
  2. שם המרצה / שם מנחה ומשתתפי הפאנל (עד 4 משתתפים)
  • תערוכת חברות, השנה, לצד הכנס, תתקיים תערוכת חברות חלל, במטרה לפתח ולקדם שיתופי פעולה. לפיכך כל חברה ישראלית הפועלת בתחום החלל מוזמנת להציג בתערוכה.

  התערוכה תכלול שלושה סוגי דוכנים:

  • דוכן בסיסי, הדוכן יכלול דלפק, מסך וחיבור לחשמל. הדוכן ייסופק על ידי סוכנות החלל ללא עלות ומיועד לחברות קטנות.
  • דוכן רגיל, דוכן שיבנה באחריות החברה בגודל ומפרט שיוגדר בהמשך. עלות דוכן 5,000 ₪.
  • דוכן משודרג, דוכן שיבנה באחריות החברה. דוכן משודרג יהיה גדול יותר ובמיקום מרכזי יותר מדוכן רגיל. עלות הדוכן המשודרג 10,000 ₪.

  במידה ויש לכם עניין להשתתף בתערוכה ולקבל פרטים נוספים נא שלחו לנו הודעה במייל חוזר.

  • סרט על תעשיית החלל הישראלית, בכוונת סוכנות החלל להפיק סרט על תעשיית החלל הישראלית שיוצג במסגרת הכנס. במידה ויש לכם עניין לשלב חומרים מצולמים של החברה שלכם במסגרת הסרט יש לעלות את החומרים ל Google Drive . לקבלת פרטים לאופן העלאת החומרים ואיכותם נא שלחו מייל חוזר.
  1. כנס אילן רמון נערך במסגרת שבוע החלל הישראלי, שבוע זה כולל אירועים רבים בתחום החלל. אנו מזמינים אתכם לנצל הגעת גורמים בכירים מתעשיית החלל העולמית ולבחון את האפשרות לארגן אירועי לווין לכנס אילן רמון למוזמני הכנס.

  יודגש כי:

  • אירועים אלו לא יתקיימו במהלך ימי (שעות) הכנס.
  • אירועים אלו ימומנו על ידי החברות ויקבלו את חסות סוכנות החלל

  במידה והנכם מעוניינים לבחון את האפשרות לארגן אירוע לווין לכנס רמון נא שלחו במייל חוזר את נושא האירוע ומתווה כללי לאירוע ונחזור אליכם עם פרטים נוספים.

  1. במהלך שבוע החלל תארגן סוכנות החלל למשתתפי כנס החלל הבינלאומי סיור בחברות חלל ישראליות. חברה שתהיי מעוניינת לארח את הביקור להציג בו את פעילותה, תשתיות בהן היא משתמשת לפיתוח מוצריה, דגמים ועוד מתבקשות לשלוח מייל עם פרטים לביקור המוצע, כמות משתתפים, משך הביקור המוצע ותוכן הביקור המוצע. 
  2. את כלל ההתייחסויות יש לשלוח לדני שטייר למייל DanielS.ext@most.gov.il עד לתאריך 12 באוקטובר 2023 .
  3. יודגש כי פרסום זה או משלוח מענה לפניה זו לא מהווה התחייבות מצד סוכנות החלל לכך שתעשה שימוש בחומרים אלו, כדוגמת ההצעות לפאנלים והרצאות, חומרים לסרט, בקשה להצגה בתערוכה, הצעה לארגון אירוע לווין לכנס וכו' וכי שליחת המידע המבוקש יאפשר לנציגי הסוכנות בחינה להמשך שימוש בהם. סוכנות החלל שומרת לעצמה את הזכות לסנן ולערוך את החומרים והמידע שיועבר לה או לא להשתמש בו בכלל. סוכנות החלל לא תהיה אחראית לכל הוצאה או נזק שייגרמו לחברות בעקבות פניה זו.
 • תאריך אחרון להגשה:
  18.09.2023
  תאריך פרסום:
  31.08.2023

  ועדת המכרזים של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן: "המשרד") פונה לציבור בבקשה לקבלת הצעות לניהול קהילת מחנכי/ות ומובילי/ות החלל הישראלית ("הורייזן") ו/או לניהול קהילת תלמידי/ות החלל הישראלית, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהוראות המפורטות במסמכי מכרז זה.

  השירותים הנדרשים כוללים, בין היתר: העצמה, קידום והכשרת חברי/ות הקהילה באמצעות מפגשי למידה והעשרה ארציים/ אזוריים, קורסים להכשרה מקצועית, קידום יוזמות מטעם הקהילה ומפגשי נטוורקינג.  

  מסמכי המכרז המלאים, בנוסחם המחייב, ובכלל זה תנאי הסף המלאים ואמות המידה להערכת ההצעות, מפורסמים באתר המשרד בכתובת:http://www.most.gov.il תחת הכותרת "פרסומים".

  להלן תנאי הסף לשם הגשת הצעה במכרז:

  תנאי סף מנהליים:

  1. ככל שחלה על מציע/ה חובת רישום על פי דין בישראל, עליו/ה להיות רשום/ה כדין.
  2. המציע/ה עומד/ת בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 ובכלל זה מחזיק/ה בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ,כשהם תקפים.
  3. אין מניעה, לפי כל דין או הסכם שהמציע/ה צד לו, להשתתפותו של המציע/ה במכרז ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע/ה או בעלי/ות השליטה בו או נושאי/ות המשרה שלו/ה או הפועלים מטעמו/ה, לבין ענייני המזמין או מתן השירותים.

  תנאי סף מקצועיים:

  1. המציע:
   1. המציע/ה ניהל/ה קהילה, כהגדרתה בסעיף 2.11 למכרז, במשך 12 חודשים לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות.
   2. המציע/ה ניהל/ה במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות 3 אירועים פרונטליים, כאשר בכל אחד מהאירועים השתתפו לפחות 100 משתתפים.
   3. עבור ניהול קהילת תלמידים נדרש בנוסף: המציע/ה הפעיל/ה תכנית חינוכית אחת לפחות, כהגדרתה בסעיף 2.10 למכרז.
     
  2. מנהל/ת הקהילה : על מנהל/ת הקהילה המוצע/ת מטעם המציע/ה לעמוד בכל הדרישות שלהלן:
   1. מנהל\ת הקהילה ניהל\ה קהילה, כהגדרתה בסעיף 2.11 למכרז, במשך 12 חודשים לפחות, במהלך 5 השני האחרונות.
   2. מנהל\ת הקהילה הינו\ה בעל\ת תואר אקדמי.

  תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה של שנה אחת מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות, בתוספת אופציה להארכת תקופת ההתקשרות בארבע (4) תקופות נוספות, בנות שנה או פחות כל אחת, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

  התאריך אחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', כ"ד בתשרי ה׳תשפ״ד, 9 באוקטובר 2023  עד השעה 12:00.
  ההצעות יוגשו ל"תיבת המכרזים" של המשרד, דרך אגודת הספורט הפועל 2, הגנים הטכנולוגים, מלחה, ירושלים, בניין אלון, כניסה א' קומה 3. 
  שאלות הבהרה ניתן להפנות רק בדוא"ל, לכתובת horizon@most.gov.il עד 18/9/2023 בשעה 12:00.

  בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין מסמכי המכרז, יגברו מסמכי המכרז.

 • תאריך אחרון להגשה:
  27.08.2023
  תאריך פרסום:
  31.07.2023

  השירותים המבוקשים

  המשרד מעוניין לקבל הצעות עבור עריכת תחרויות ועריכת אירועי גמר לילדים/ות ובני/ות נוער בנושאי חלל, וכן עבור רכיבים אופציונליים נוספים: ניהול קהילת מורות/ים דיגיטלית והשתלמות מורות/ים, תחרות בינלאומית וניהול תחרויות אזוריות – בהתאם לרכיבים שיידרשו על ידי המשרד בתקופת ההתקשרות, בהתאם לצרכיו, והכל כמפורט בהרחבה במכרז.

  תקופת ההתקשרות

  תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה של שנה אחת מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות. למשרד נתונה אופציה להארכת ההתקשרות עד לארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. ההתקשרות כפופה לזמינות תקציבית ולכל דין.

  תנאי הסף להגשת ההצעות:

  1. תנאי סף מנהליים:

  • ככל שחלה על מציע חובת רישום על פי דין בישראל, עליו להיות רשום כדין.
  • אם המציע הינו עמותה, עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת.
  • המציע עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993  ובכלל זה מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 כשהם תקפים.
  • אין מניעה, לפי כל דין או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע או בעלי השליטה בו או נושאי המשרה שלו או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין או מתן השירותים.

  2. תנאי סף מקצועיים:

  • המציע/ה הפעיל/ה במהלך 6 השנים האחרונות פרויקט חינוכי בתחומי המדעים והטכנולוגיה לילדות/ים ובני/ות  נוער, אשר השתתפו בו 1,000 משתתפים/ות לפחות בשנה, ואשר התקיים במשך 3 שנים לפחות.
  • המציע/ה הפעיל/ה במהלך 6 השנים האחרונות פרויקט חינוכי בתחומי המדעים והטכנולוגיה לצעירים ובני נוער בפריסה גיאוגרפית רחבה (הפרויקט התקיים ביותר מ-5 רשויות מקומיות בו זמנית), אשר התקיים במשך 3 שנים לפחות
  • המציע/ה הפעיל/ה במהלך 3 השנים האחרונות תחרות חינוכית אחת לפחות אשר השתתפו בה  500 משתתפים לפחות.
  • המציע הוא מוסד מוכר על ידי משרד החינוך לביצוע השתלמויות לעובדי הוראה, או שלצורך אספקת השירותים המבוקשים למציע אישור מטעם מוסד מוכר על ידי משרד החינוך לביצוע השתלמויות לעובדי הוראה ("אישור שיתוף פעולה בדבר גמול השתלמות" בהתאם לנספח ב'8).  
  • במסגרת כוח האדם שהמציע נדרש לספק לצורך התחרויות, יכללו:

  1. מנהל/ת פרויקט – אשר יהיה/תהיה אחראי/ת על התחרויות ועומד/ת בדרישות הבאות:

  • בעל/ת תואר ראשון;
  • מנהל/ת הפרויקט ניהל/ה במהלך 5 השנים האחרונות 2 פרויקטים בתחום החינוך, כאשר בכל פרויקט השתתפו לפחות 300 משתתפות/ים;
  • מנהל/ת הפרויקט ניהל/ה במהלך 5 השנים האחרונות 2 פרויקטים בפריסה גיאוגרפית רחבה (הפרויקט התקיים ביותר מ-5 רשויות מקומיות בו זמנית);
  • מנהל/ת הפרויקט ניהל/ה במהלך 5 השנים האחרונות 2 אירועי גמר, כאשר בכל אחד מהאירועים השתתפו לפחות 300 משתתפים/ות.

  יש לציין כי המציע/ה יכול /ה להתקשר עם מנהל/ת פרויקט לטובת פרויקט זה.

  2. מנהל/ת פדגוגי/ת –אשר יהיה/תהיה אחראי על הפיתוח והיישום של התוכן החינוכי ועומד/ת בדרישות הבאות:

  • בעל/ת תואר שני בחינוך או במדעי החברה והרוח, או במדעים והוראת המדעים או מדעי ההתנהגות או טכנולוגיות למידה או תקשורת או תואר מקביל אחר, בהתאם להחלטת המשרד;
  • בעל/ת ניסיון של שנתיים לפחות בכתיבה ובפיתוח תכניות פדגוגיות לילדים ובני נוער בנושאי המדע והטכנולוגיה.

  יש לציין כי המציע/ה יכול/ה להתקשר עם מנהל פדגוגי לטובת פרוייקט זה.

  3. יועץ/ת מדעי/ת – אשר יהיה/תהיה אחראי/ת על הליווי ועל איכותו של התוכן הפדגוגי ועומד/ת בדרישות הבאות:

  •  בעל/ת תואר שני בתחומי הנדסה או מדעים או הוראת מדע וטכנולוגיה או הוראת המדעים;
  • בעל/ת ניסיון של שנתיים לפחות בניהול או בייעוץ לתוכניות פדגוגיות לילדים/ות ובני/ות נוער בתחומי המדע והטכנולוגיה;
  • בעל/ת ניסיון של שנתיים לפחות בתחום החלל (אקדמיה או תעשייה או בתחום החינוך לחלל).

  יש לציין כי המציע/ה יכול/ה להתקשר עם יועץ/ת מדעי/ת לטובת פרוייקט זה.

   

  התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי כ' באב תשפ"א, 27 באוגוסט 2023, עד השעה 12:00.

  ההצעות יוגשו ל"תיבת המכרזים" של המשרד, רח' דרך אגודת הספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי, ירושלים, בניין אלון, כניסה א' קומה 3.

  שאלות הבהרה ניתן להפנות רק בדוא"ל , לכתובת Taharuyot@most.gov.il עד ליום 13.8.23 בשעה 12.

 • תאריך אחרון להגשה:
  02.08.2023
  תאריך פרסום:
  19.07.2023
  1. בימים 2-6.10.2023 עתיד להתקיים בבאקו, אזרבייג'ן, כנס ה- IAC (International Astronautical Congress) , של ארגון ה- IAF  (International Astronautical Federation), כנס עולמי, בעל חשיבות ובולטות בזירה הבינלאומית בתחום החלל, המתקיים מדי שנה.
  2.  סוכנות החלל (להלן: "הסוכנות"), במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה תקים ביתן בכנס. הביתן יהווה חלק מתערוכת החברות המתקיימת בכנס.
  3. סוכנות החלל מזמינה את החברות הישראליות להגיש הצעה ל:
   1. הצגת דגם מוקטן של מוצר החברה – החברות יישלחו הצעה לשליחת דגם להצגה בביתן הישראלי. משלוח הדגם והחזרתו יתבצעו על ידי החברות ובאחריותן הבלעדית על פי תנאים שיפורטו בהמשך.
   2. הצגת סרטון – החברות ישלחו סרטון באורך בן 60 שניות לכל היותר, בפורמט שיימסר בהמשך, להצגה על גבי מסך בביתן.
  4. חברות המעוניינות להשתתף בתערוכה, בין על ידי הצגת דגם ובין על ידי שליחת סרטון,  מתבקשות לפנות אל סוכנות החלל במייל: IAC2023@most.gov.il    לא יאוחר מיום ה', ה-  3.8.23, עד השעה 20:00,  ולאשר את נכונות החברה לשלוח תכנים – דגם ו/או סרטוןיש לציין בבירור האם החברה מעוניינת לשלוח דגם, סרטון או שניהם. לפנייה יש לצרף פרטי איש/אשת קשר רלוונטי/ת לנושא.  
  5. הסוכנות תיצור קשר עם החברות המאשרות שליחת חומרים, כאמור בסעיף 4, עם התקדמות התהליך, למתן דרישות טכניות, תאריכי יעד וכדו'.
  6. הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לבחור דגמים ו/או סרטונים על פי התאמתם לתנאים הפיזיים בביתן שיוקם, איכות התוצרים בהתאם לסטנדרט נדרש, ומגבלת המקום הקיימת בביתן.
  7. יודגש כי תכנון, עיצוב ושליחת כלל החומרים, כמו גם שילוח הדגמים לתערוכה ולביתן הוא על חשבון החברות ובמימון בלעדי שלהן.
  8. עוד יודגש כי פרסום זה, או משלוח חומרים על ידי החברות אל הסוכנות כמוצע לא מהווים כל התחייבות מצד הסוכנות לכך שייעשה שימוש בחומרים אלו, וכי עצם הפעלת הביתן והתכנים שיוצגו בו עדיין בשלבי בחינה וטרם אושרו.
  9. סוכנות החלל שומרת לעצמה את הזכות לסנן ולערוך את החומרים שיוצגו בביתן לפי שיקול דעתה, ולא תהיה אחראית לכל הוצאה או נזק שייגרמו לחברות בעקבות פנייה זו.
 • תאריך אחרון להגשה:
  13.09.2023
  תאריך פרסום:
  05.07.2023

  במטרה להגדיל את התשתית האנושית העוסקת בתחומי חקר החלל בישראל, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד) מפרסם בזאת קול קורא לקבלת בקשות למלגות מחקר בתחום החלל ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה ובמכוני מחקר ציבוריים בישראל.

  המלגה מיועדת לתלמידי תואר שלישי ופוסט-דוקטורנטים שעבודת המחקר שלהם בתחום החלל היא בעלת היתכנות יישומית ומתמקדת באחד מהנושאים הבאים:

  • תצפיות מהחלל לעבר כדור הארץ;
  • פיתוח מכשור, רכיבים, תתי מערכות ומכלולים לפלטפורמות חלליות ולמקטעי קרקע תומכי חלל;
  • מדעים פלנטריים ותצפיות מהחלל למעמקי היקום;
  • השפעת תנאי חלל על פיתוח מערכות ומוצרים ליישומיים חלליים וגם ארציים.

   

  • מועד אחרון להגשת הבקשות:
   1. המועד האחרון להגשת הבקשות על ידי המשתלמים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות במוסד הוא עד יום רביעי , ה- 6.9.2023, עד השעה 15:00. לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני המשתלמים ולא תהיה אפשרות עוד להגיש בקשות. לאחר הגשת הבקשה על ידי המשתלם היא תעבור לאישור המוסד, אשר יוכל לערוך בה שינויים ותיקונים.
   2. המועד האחרון להגשת הבקשות על ידי המוסדות הוא עד יום רביעי , ה- 13.9.2023,  עד השעה 15:00.  (להלן – המועדים הקובעים). זהו המועד בו נדרשים המוסדות לאשר את הבקשות באמצעות המערכת המקוונת באופן סופי.

  בקשה אשר לא תאושר ותוגש במערכת המקוונת על ידי המוסד עד למועד זה – לא תידון.

  לנוחיותכם, מצ"ב קישור לנהלי הקרן - https://www.gov.il/he/departments/policies/most_researchprocedures2016

  כמו כן, להלן קישור ישיר למערכת קדמת המדע - https://kf.most.gov.il/

 • תאריך אחרון להגשה:
  13.09.2023
  תאריך פרסום:
  05.07.2023

  במסגרת תכנית התשתיות למימון מחקרים לשנת 2023 מעוניין המשרד לקדם פעילות מחקר ופיתוח בישראל בתחום החלל באמצעות מימון מחקרים אסטרטגיים-תשתיתיים בשאלות מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי.

  לצורך כך מפרסם המשרד בזאת קול קורא לקבלת הצעות למימון מחקרים בעלי פוטנציאל יישומי הצפויים להוביל בהמשך לפיתוח מוצרים בתחום החלל, בנושאים הבאים:

  •      תצפיות מהחלל לעבר כדור הארץ;

  •      פיתוח מכשור, רכיבים, תתי מערכות ומכלולים לפלטפורמות חלליות ולמקטעי קרקע תומכי חלל;

  •      מדעים פלנטריים ותצפיות מהחלל למעמקי היקום;

  תינתן העדפה למימון מחקרים שבהם יתקיים שיתוף פעולה בין-תחומי ובין-מוסדי ברמה גבוהה, בעלי פוטנציאל יישומי וכלכלי היכול לשפר את יכולתה התחרותית של מדינת ישראל ולמצבה בחזית המדע והטכנולוגיה בעולם בתחום החלל.

  • מועד אחרון להגשת הצעות המחקר
  • המועד האחרון להגשת הצעות על ידי החוקרים באמצעות מערכת קדמת המדע הוא יום רביעי, ה-6.9.2023, עד השעה 15:00. לאחר מועד זה תיסגר המערכת ותחסם האפשרות להגיש הצעות. שימו לב: לאחר הגשת ההצעה על ידי החוקר היא תעבור לאישור המוסד, אשר יוכל לערוך בה שינויים ותיקונים.
  • המועד האחרון להגשת הצעות על ידי המוסד הוא יום רביעי, ה-13.9.2023, עד השעה 15:00. (להלן – המועדים הקובעים). זהו המועד בו נדרשים המוסדות לאשר את ההצעות באמצעות מערכת קדמת מדע באופן סופי.

  לנוחיותכם, מצ"ב קישור לנהלי הקרן - https://www.gov.il/he/departments/policies/most_researchprocedures2016

  כמו כן, להלן קישור ישיר למערכת קדמת המדע - https://kf.most.gov.il/

 • תאריך אחרון להגשה:
  01.08.2023
  תאריך פרסום:
  22.05.2023

   

  סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ("המשרד") פועלת, בין היתר, לקדם את תעשיית החלל הישראלית.

  במסגרת זו, סוכנות החלל שוקלת ליזום במהלך השנים 2023-2024 את הפעילויות הבאות:

  א. הקמת תשתית לגישה לחלל.

  ב. ייזום פרויקט מו"פ בינלאומי מסחרי.

  ג. שילוב טכנולוגיות ויכולות ישראליות בתכנית ארטמיס.

  קודם לקבלת החלטות בדבר הפעילויות ואופן ביצוען, פונה סוכנות החלל בבקשה לקבלת מידע (RFI) הרלוונטי לפעילויות אלו. הפניה מורכבת משלושה פרקים נפרדים ועצמאיים, אשר בכל אחד מהם הנחיות מפורטות לאופן ומועד הגשת המענה.

  יודגש כי ניתן להשיב לכל הפרקים או לחלקם.

   

  תאריך אחרון  לקבלת מידע (RFI) לצורך ייזום פעילויות לקידום המחקר ותעשיית החלל בישראל

  1. הקמת תשתית לגישה לחלל- התייחסויות לפנייה זו יש להעביר עד ליום 30.7.2023 עד השעה 12:00 כמסמך PDF יחיד לכתובת דוא"ל: URFI23@most.gov.il

  2. ייזום פרויקט מו"פ בינלאומי מסחרי-  התייחסויות לפנייה זו יש להעביר עד ליום 15.8.2023 עד השעה 12:00 כמסמך PDF יחיד לכתובת דוא"ל: URFI23@most.gov.il

  3. התייחסויות לפניה זו, ניתן להעביר, עד ליום 1.8.2023 בשעה 12:00, לכתובת דוא"ל:  URFI23@most.gov.il

 • תאריך אחרון להגשה:
  08.06.2023
  תאריך פרסום:
  23.04.2023

  סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן – "הסוכנות") מעוניינת לסייע למצפים ציבוריים (להלן – "המצפים") לקיים פעילות חינוכית מגוונת בתחומי חלל ואסטרונומיה לצעירים ולקהל הרחב.

  הסוכנות תתמוך במצפים באמצעות מבחנים לחלוקת כספים של סוכנות החלל הישראלית (להלן – "מבחני התמיכה") עבור פעילויות חינוכיות שונות בתחומי החלל והאסטרונומיה לצעירים ולקהל רחב, על פי התנאים המפורטים בקול קורא זה, במבחני התמיכה, ובכפוף ליתר המקורות המשפטיים הרלבנטיים. יובהר כי למשרד שמורה הזכות לתקן את מבחני התמיכה בכל עת, גם בהתייחס לשנת תמיכות 2023.

  מבחני התמיכה מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד בקישור הבא: https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_science_and_technology

  מבחני התמיכה כוללים פירוט על הגופים הרשאים להגיש בקשות במסגרת תקנת התמיכה ותנאי הסף, וכן הגדרות מפורטות על טיב הפעילות הנתמכת.

   

  אופן ומועדי ההגשה

  • בקשת התמיכה תוגש רק באמצעות מערכת מרכב"ה, שהגישה אליה היא באמצעות אתר האינטרנט בקישור הבא:  https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
  • הכניסה למערכת מרכב"ה באמצעות כרטיס חכם, כמפורט במסמך המפורט בנושא המצורף לקול הקורא באתר המשרד "הגשת בקשות לתקנת מצפים דרך פורטל התמיכות של מרכב"ה".
  • בקשות לתמיכה ניתן להגיש החל מפרסום מבחני התמיכה ועד למועד האחרון להגשת הבקשות: יום חמישי, 8 ביוני 2023, י"ט בסיוון התשפ"ג, בשעה 12:00.
  • חובה להגיש בקשת תמיכה במועד, בצירוף כל המסמכים הנלווים הדרושים, באופן מלא, תקין וכשכל המידע בהם נכון ומדויק. בקשה שלא תוגש כאמור לא תובא לדיון ותטופל בהתאם להוראות הנוהל הרלבנטיות. ועדת התמיכות לא תמליץ או תאשר, לפי העניין, הארכת מועדים להגשת בקשה, מידע או מסמכים אלא במקרים חריגים במיוחד. כמו כן, הוועדה לא תאשר תיקונים מהותיים בבקשת תמיכה ואף אינה מתחייבת לאפשר תיקון טעויות דפוס, טעויות סופר או כיו"ב טעויות.       
  • במקרה של סתירה בין המופיע במודעה זו והמופיע במבחני התמיכה, יגבר המופיע במבחנים. האמור במודעה זו אינו גורע מסמכות המשרד להתקין נהלים ליישום מבחני התמיכה, לתקנם או לתקן האמור במודעה זו, לפי העניין.
  • אין באמור במודעה זו כל התחייבות לאישור בקשת תמיכה או למתן תמיכה בסכום כלשהו. חלוקת תמיכה בפועל כפופה לזמינות תקציבית.
 • תאריך אחרון להגשה:
  20.04.2023
  תאריך פרסום:
  21.03.2023

  אירועי "על-חלל" (30.4.23–4.5.23) הם אירועים החוגגים את פריצת האנושות בתחום המדע והגעה לחלל לרגל 4 שנים לשיגורה של החללית בראשית ו-62 שנים להגעתו של יורי גגארין לחלל.

   

  עמותת SpaceIL בשותפות התעשייה האווירית קוראים לכם/ן להזמין הרצאה ייחודית על משימת בראשית2 והחלל העמוק.

   

  הרצאה ייחודית שמטרתה להעשיר את ידע הקהל הרחב בתחום החלל, לעורר השראה בקרב ילדים וילדות לבחור, להעמיק וללמוד את תחומי המדע והטכנולוגיה באמצעות העברת מסר של מצוינות, יזמות וחדשנות. 

   

  אנו מאמינים כי בעזרת ידע, כלים ותעוזה כל אחד יכול לפרוץ גבולות חדשים ושהשמים הם לא הגבול. ובנוסף בהרצאה ייחשף הקהל למשימה ההנדסית, המדעית והחינוכית של החללית בראשית2 ותיאור האתגרים הקיימים בתכנון המשימה.

   

  פרטים נוספים

  • למי מתאימה ההרצאה: ההרצאה מותאמת לקהל הרחב, ילדים ומבוגרים והן למרכזי מדע, בתי ספר ומוסדות ללא מטרות רווח.
  • הרשמה: יש להזמין כאן את ההרצאה עד ה-28.03.23
  • תאריכי אירועי על-חלל: 30.4.23–4.5.23