ירח מלא

מילוא הירח מתרחש במחצית החודש העברי. מכאן ועד סוף החודש יתמעט הירח בהדרגה לצורת סהר עד שיעלם. הירח יופיע מיד חזרה לאחר המולד שיתרחש בתחילת החודש העברי הבא, ויחל את גלגולו מחדש. 

מדוע אנחנו רואים ירח מלא אחת לחודש?

השמש מאירה בכל רגע נתון את מחצית הירח הפונה אליה – זהו החצי המואר, שם שורר יום על פני הירח, בעוד שחציו השני חשוך ובו לילה, ואלו משתנים כל הזמן כתוצאה מתנועתו של הירח סביב כדור הארץ. אבל לירח יש "צד רחוק" שאותו לעולם לא נוכל לראות מכדור הארץ. הסיבה לכך היא, שהירח סובב סביב צירו בדיוק באותה המהירות שבה הוא מקיף את כדור הארץ. כתוצאה מכך רק צד אחד של הירח מופנה כלפינו בכל רגע נתון – זהו החצי הנראה. חשוב לציין שיש הקוראים לצד הרחוק של הירח בטעות - הצד האפל של הירח, אולם צדו הרחוק של הירח לא בהכרח מוסתר מהשמש, אלא רק בעת המילוא. בעת המולד למשל, הצד הנסתר של הירח פונה אל השמש ומואר בקרניה.

הירח, כמו כדור הארץ ויתר כוכבי הלכת והירחים במערכת השמש,  אינו מקרין אור נראה משל עצמו. אנו רואים רק את אור השמש המוחזר ממנו לעינינו. כתוצאה מכך, נוכל לראות רק השטח המואר על פני חצי הירח הנראה, וברוב ימי החודש, הירח יראה לנו בצורת עיגול חסר או בצורת סהר. הירח במילואו רק כאשר חציו המואר מתמזג בדיוק עם חציו הנראה. קרני האור חוזרות מכל נקודה נראית על הירח ואנו נראה אותו כעיגול מושלם. לרגע הזה בדיוק התכוונו כנראה בספר בראשית כאשר המליכו אותו ל"מאור לממשלת הלילה".

 

 

תרשים מופעי הירח

תרשים מופעי הירח. כיוון שהשמש בתרשים זה מימין, הצד המואר של הירח יהיה תמיד הצד הימני. ואולם, בשל שינוי המיקום של הירח ביחס לכדור הארץ, משתנה צורת החלק המואר של הירח הנראה לעיננו (החלק הבהיר הימני הוא החלק שאנחנו רואים בשמים). באיור זה אפשר ללמוד דבר נוסף – שימו לב לדגל המסמן את צדו הנסתר של הירח. בעת המולד, כשהירח "שחור", הדגל נראה מכיוון השמש ואז הצד הנסתר מעינינו אינו אפל כלל.