מחצבים בחלל

נהוג לחשוב שעומדת לרשותנו כמות מוגבלת של משאבים טבעיים – כמו מתכות, מים ונפט. זה אמנם נכון על פני כדור הארץ, אבל מה עם החלל? מחוץ לכדור הארץ יש הרבה משאבים שאפשר לנצל לטובת האנושות – למשל על פני אסטרואידים. אסטרואידים רבים מכילים מתכות, חלקן יקרות, כמו פלטינה וטיטניום, שנדרשות כיום לייצור מגוון מוצרי אלקטרוניקה. ייתכן גם שאפשר להפיק מאסטרואידים מים, שיכולים לשמש למשימות חלל, בעיקר באמצעות פירוק לחמצן ומימן לצורך הפקת דלק לחלליות. הפקה של מים בחלל תוביל לחיסכון אדיר בעלויות של משימות החלל, מכיוון שהובלת מים מכדור הארץ היא כיום חיונית, אך כרוכה בעלויות גדולות. על פני הירח יש ככל הנראה כמויות גדולות של גז הליום 3, שכמותו על פני כדור הארץ קטנה הרבה יותר. להליום 3 יש פוטנציאל גדול מאוד להפקת אנרגיה. זו אחת הסיבות שמדינות שונות רוצות לחדש את המשימות לירח: כדי לנסות להשתמש בהליום 3 לצורך הפקת דלק למשימות חלל, ואולי גם כמקור אנרגיה על פני כדור הארץ, כתחליף לנפט.

כריית מחצבים וניצול משאבים מחוץ לכדור הארץ הם גם צעד חיוני בניסיון להתיישב מחוץ לכדור הארץ. אם נרצה יום אחד להקים מושבות על פני הירח או כוכבי לכת אחרים, נצטרך למצוא דרך להפיק, למשל, מים. כיום מתוכננות כמה משימות לא מאוישות לירח ולמאדים שבהן ינסו למצוא דרך להפיק מים מהמשאבים הטבעיים המצויים בהם. כלי רכב רובוטי יסנן דגימות מהקרקע על פני הירח, וינסה למצוא בה שרידי מימן וחמצן באמצעות חימום. בהמשך מקווים החוקרים כי יצליחו להפיק מהגזים מים. בניסוי אחר, רוצים לנסות להשתמש בפחמן דו-חמצני מהאסטמוספירה של מאדים כדי להפיק ממנו חמצן. ניסויים כאלה הם הצעד הראשון לקראת פיתוח מערכות שבעתיד יוכלו אולי להמיר משאבים מקומיים של כוכבי לכת אחרים לגזים וחומרים החיוניים לקיומם של בני אדם ולמשימות חלל.
כריית מחצבים בחלל היא עדיין בגדר חזון בלבד, בעיקר בשל מגבלות טכנולוגיות שונות. אבל יש מי שמתכננים לממש את החזון הזה בעשורים הקרובים. לחברת "משאבים פלנטריים" למשל יש תכנית מפורטת לכריית מחצבים מאסטרואידים. החברה, שעובדת בשיתוף פעולה עם נאס"א, עמלה על מיפוי של אסטרואידים לפי ההרכב שלהם. בעתיד מתכננת החברה להסיט את חלקם למסלול הקרוב יותר לפני כדור הארץ, במטרה להקל את הכרייה המתוכננת.

אולי תאהבו גם