משימת ונוס: הרצאה מקוונת בעברית לתלמידי כיתות ז' - ט'

שתף: 
 
הלוויין ונוס שישוגר ביולי 2017, הוא לוויין חישה מרחוק שנועד לסייע למחקר וניטור של צמחייה, יעילות ההשקיה וזיהומים בימים ובאגמים על כדור הארץ. ההרצאה עוסקת בלוויינים ישראלים, הלוויין ונוס, מערכותיו ומשימותיו המרכזיות. להרחבה: לתכנית החינוכית בת שלושה מפגשים בנושא לווייני חישה ורחוק ולוויין ונוס