יחידה אסטרונומית: מרחק כדור הארץ מהשמש

יחידה אסטרונומית היא מידת מרחק, ממש כמו סנטימטר או קילומטר. אולם כמו שנת אור, יחידה אסטרונומית מציינת מידה גדולה מאוד, שכן היא משמשת אותנו בעיקר למדידת מרחקים במערכת השמש, שבה המרחקים עצומים. יחידה אסטרונומית נקבעה על פי המרחק בין כדור הארץ לשמש והיא שווה ל-  149,597,870,700 מטרים, או – 150 מיליון קילומטרים בקירוב. מדובר כמובן במרחק ממוצע כיוון שזה משתנה במהלך השנה.
 
הסימון המוסכם ליחידה אסטרונומית הוא ראשי התיבות באנגלית – AU, כלומר, Astronomical Unit. לדוגמה, מרחקו הממוצע של כוכב הלכת אוראנוס מהשמש הוא 19.23AU אילו ניסינו למדוד מרחק זה במטרים, הדבר היה דומה לניסיון למדוד את המרחק בין ירושלים לניו-יורק במילימטרים.
 

מרחק השמש מכדור הארץ: יחידת מדידה מוכרת

 
כפי שראינו, גם יחידה אסטרונומית וגם שנת אור הן מידות המשמשות למדידת מרחקים גדולים. אם כן, מדוע אנחנו זקוקים לשתי מידות שונות? הסיבה נעוצה בכך ששנת אור היא מידה גדולה הרבה יותר מיחידה אסטרונומית. בכל שנת אור נכנסות יותר מ-60,000 יחידות אסטרונומיות! לצורך השוואה זכרו כי בקילומטר ישנם 1,000 מטרים. המרחקים במערכת השמש הם מסדר גודל המצדיק שימוש ביחידת מדידה מוכרת, קטנה ו"ביתית" יותר, והיא מרחק השמש מכדור הארץ, ביתנו. כאשר אנו מרחיקים ראות אל מחוץ למערכת השמש, המרחקים נעשים גדולים כל כך, שגם יחידה אסטרונומית אינה מספקת למדידתם, ולרוב נעדיף להשתמש בשנות אור.

אולי תאהבו גם