מאדים

מאדים הוא אחד משמונה כוכבי הלכת הקלאסיים במערכת השמש, הרביעי במרחקו מהשמש אחרי חמה, נגה וכדור הארץ. בדומה לכדור הארץ, מאדים הוא כוכב לכת העשוי בעיקר סלע, אולם הוא קטן מכדור הארץ בצורה משמעותית, והכבידה על פניו נמוכה אף היא. שמו העברי של מאדים נובע כמובן מצבעו האדום. פני השטח של כוכב הלכת אכן אדמדמים, כתוצאה מהרמות הגבוהות של תחמוצת ברזל – המוכר לכם כחלודה - הנמצא בקרקע שלו. פני השטח על מאדים דומים במובן זה לסלעים הנמצאים בהרי אילת, או לאזור הסלע האדום בפטרה.

האם ייתכנו חיים על מאדים?

תנאי האקלים והעונות על מאדים מזכירים מאוד את התנאים השוררים בעולמנו. הדבר נובע מהמרחק של מאדים מן השמש, וכן מן העובדה כי בדומה לכדור הארץ, הוא מסתובב על ציר נטוי. תנאים אלו מאפשרים קיומם של מים במצב נוזלי, עובדה אשר הביאה מדענים רבים לתהות לגבי השאלה – האם ייתכנו חיים על מאדים? על פי העדויות הנמצאות בידינו כיום, אין כל ראיה לקיומם של חיים כלשהם במאדים, אולם קיים סיכוי כי בעתיד יתגלו ראיות לקיומם של צורות חיים מיקרוסקופיות על פני כוכב הלכת.

כפי שראינו, התנאים על פני מאדים אינם שונים באופן קיצוני מאלה השוררים על פני כדור הארץ. עובדה זו, בצירוף היותו של מאדים בטווח טיסה עבור חללית מאוישת, הפך אותו ליעד אפשרי להתיישבות אנושית בעתיד. התיישבות שכזו תיאלץ כמובן להתמודד עם אתגרים לא פשוטים כמו מחסור כבד בחמצן, אטמוספרה דלילה, היעדרו של שדה מגנטי מגונן מפני רוח השמש וכבידה חלשה ביותר. אף על פי כן, כבר כיום נערכים ניסויים רבים ותכניות מפורטות למשימות מחקר מאוישות אל שכננו האדום, ואף תכניות להקמת התיישבות קבע על פניו.