שיתופי פעולה בינלאומיים

לשיתוף פעולה עם סוכנויות חלל זרות יתרונות רבים, במיוחד עבור מדינה קטנה כישראל. יתרונות כגון: יחסי הגומלין בין תעשיית החלל המקומית לאלה שבחו"ל; חלוקת הנטל בעלויות הפיתוח; האפשרות להשתמש במערכות מתקדמות למשימות מחקר; וההזדמנות להיחשף לשיטות מחקר חדשות ולסטנדרטים בין-לאומיים של מחקר ופיתוח. בתוך כך, ישראל חותרת לשיתופי פעולה גם במטרה לטפח את יתרונותיה היחסיים בחקר החלל – בעיקר בתחום של מזעור לוויינים. לצד כל אלה, קידום שיתוף פעולה בין-לאומי מייצר הזדמנויות עסקיות רבות ומשפר את קשרי החוץ של ישראל עם מדינות ברחבי העולם.
 
ישראל פתוחה לחילופי רעיונות ומעוניינת בשיתוף פעולה בתחומים כמו פיתוח מערכות ותת-מערכות חלל, תחנות קרקע, חקר החלל ומדעי החלל. ישראל שואפת להרחיב ולהעמיק מדי שנה את תכולת ההסכמים הקיימים. אנו מקדמים בברכה כל שיתוף פעולה עם מדינות העוסקות בחקר החלל – ממעצמות החלל הגדולות ביותר ועד למדינות העושות את צעדיהן הראשונים בתחום – ובלבד שהן שותפות מסורות למדע החלל, לחזון חקר החלל בדרכי שלום ולטובת כלל האנושות.
 
לסוכנות החלל הישראלית קשרי שיתוף פעולה עם סוכנויות חלל רבות, ביניהן:
  • סוכנות החלל האמריקאית, NASA
  • סוכנות החלל האירופית, ESA
  • סוכנות החלל הגרמנית, DLR
  • סוכנות החלל האיטלקית, ASI
  • המרכז הצרפתי הלאומי לחקר החלל, CNES
  • סוכנות החלל הקנדית, CSA
  • הארגון ההודי לחקר החלל, ISRO
  • הסוכנות היפנית לחקר החלל, JAXA
  • סוכנות החלל המקסיקנית, AEM
  • משרד החלל של האו"ם- UNOOSA