איך אנחנו יודעים מה קורה בשטח של נוגה אם אי אפשר לצלם דרך האטמוספירה הדחוסה שלה?

איך אנחנו יודעים מה קורה בשטח של נוגה אם אי אפשר לצלם דרך האטמוספירה הדחוסה שלה?

 

נוגה הוא כוכב הלכת הקרוב אלינו ביותר, אבל מעטה העננים הסמיך אינו מאפשר לנו לצלם את פני השטח – לא מכדור הארץ, לא מהחלל ולא ממסלול מסביב לנוגה. למעשה, אנחנו יודעים מעט מאוד על מה שקורה למטה. לעומת מאדים, למשל, נוגה הוא סימן שאלה עטוף במסתורין.

 

ב-1970 וֵנֵרָה 7 הסובייטית הייתה החללית הראשונה בהיסטוריה שהצליחה לנחות על פני השטח של נוגה (ולמעשה החללית הראשונה בהיסטוריה שהצליחה לנחות על כוכב לכת אחר). ונרה 7, וכל אלה שנחתו אחריה עד ונרה 16, נשלחו לנוגה כשהן כלואות בתא לחץ מיוחד, מבודד ומקורר. אבל אפילו זה אפשר לוונרה 7 לשדר לא יותר מ-23 דקות לפני שהמערכות שלה קרסו. בזמן הקצר ויקר הערך הזה היא הספיקה להעביר נתונים לגבי הטמפרטורות והלחץ האטמוספירי על הקרקע.

 

ונרה 8 החזיקה מעמד 50 דקות. כמו 7, גם היא לא צוידה במצלמה, אבל היא מדדה את התנאים האופטיים בנוגה – והראתה שהראות שם מזכירה יום ערפילי למדי בכדור הארץ. ונרה 9 חדרה את האטמוספירה בתא לחץ מיוחד שאפשר לנחתת לשרוד 53 דקות ולהחזיר את התמונה הראשונה מפני השטח של עולם אחר. אומנם האוויר דחוס על פני השטח כמו בעומק קילומטר מתחת לפני הים בכדור הארץ, ושם שוררת עלטה מוחלטת, אך דרך הגזים אור השמש בכל זאת מגיע לקרקע של נוגה. ונרה 11 שרדה 95 דקות ותיעדה מכת ברק. ואילו ונרה 13 הצליחה ב-1984 לשרוד זמן שיא של 127 דקות על פני נוגה – שיא שלא נשבר עד עצם היום הזה.

 

אז איך פני השטח נראים?

שתף: