תחרות ליל יורי 2018

תאריך: 
15/04/2018
 
תקנון תחרות "אני בסביבה קיצונית" לרגל אירועי ליל יורי 2018
 

כללי:

 
 1. ליל יורי הוא אירוע המתקיים בכל שנה ברחבי העולם סביב תאריך שיגורו של הקוסמונאוט הראשון לחלל, הקוסמונאוט הרוסי יורי גגארין, ב-12 באפריל. בשל הסמיכות למועדי ישראל, השנה תציין סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע את האירועים בישראל ב-2 עד 10 במאי 2018. 
 2. יורי גגארין היה האדם הראשון ששהה בסביבה הקיצונית ביותר – החלל שבו יש לחץ נמוך, היעדר חמצן, טמפרטורה קיצונית וקרינה. 
 3. לרגל אירועי ליל יורי בישראל, סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד) תקיים את תחרות הצילום "אני בסביבה קיצונית". התחרות תכלול הגשת צילומים מקוריים של המשתתף שצילם סביבות קיצוניות של טבע ועיר (להלן – המשתתף) כגון: קצה של צוק, הר געש, סביבות מסוכנות בטבע ובעיר, סיטואציות קיצוניות בארץ ובעולם. הצילום צריך להיות צילום מקורי שצולם על ידי המשתתף וללא אנשים ברקע. לצילום יצורף שם הצילום, מקום הצילום, תאריך הצילום והסבר קצר של עד 140 תווים, מדוע לדעת המשתתף מדובר בצילום אשר מציג סביבה קיצונית.  צילומים שיוגשו ללא הסבר לא יישפטו בתחרות.
 4. למען הסר ספק: המשרד איננו מעודד צלמים ליטול סיכונים. תמונות אשר יעשו רושם שצולמו תוך נטילת סיכון ייפסלו על הסף – סעיף 3.ב להלן.   
 5. התחרות תתנהל באמצעות עמוד האינסטגרם של סוכנות החלל הישראלית "Israel_space_agency" (להלן  עמוד האינסטגרם) שאותו יתייגו המשתתפים בזמן העלאת הצילומים בדף האישי שלהם, בצירוף ההאשטאג של התחרות #אני_בסביבה_קיצונית. 12 צילומים הטובים ביותר יבחרו על פי מספר קריטריונים: מקוריות, איכות התמונה והסבר מדוע זו סביבה קיצונית. התצלומים יוצגו בתערוכה של המשרד במוקדי הפעילויות בליל יורי במאי 2018. המשרד יעדכן את הזוכים לפני פרסום התערוכה.
 6. לצלם שיציע את הצילום שיזכה במקום הראשון בתחרות יינתן שובר ללילה זוגי במלון וקופסת אור יחד עם התמונה המודפסת.
 7. הצילומים שיוגשו בתחרות יוצגו בתערוכות בבאר שבע, חיפה ותל אביב.
 8. התחרות תימשך כשבועיים. פתיחת התחרות: 15 באפריל 2018, סגירת התחרות: 22 באפריל 2018 עד השעה 24:00. (להלן – תקופת התחרות) המועדים יפורסמו באתר סוכנות החלל הישראלית  space.gov.il (להלן – האתר). המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים והודעה על כך תפורסם באתר.
 

תנאי סף להשתתפות:

 1. התחרות תהיה פתוחה לצלמות ולצלמים כאחד וכל שימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. התחרות תהיה פתוחה למשתתפים בכל הגילים.
 3. משתתף בתחרות יהיה אזרח מדינת ישראל או תושב קבע בה (להלן –  משתתף).
 

הגשת מועמדות לתחרות ודרישות ההשתתפות:

 1. במהלך תקופת התחרות יוכל כל משתתף העומד בתנאי הסף להגיש את מועמדותו לתחרות על ידי כניסה לעמוד האינסטגרם, העלאת צילום מקורי ותיאור הצילום לפי כללי התחרות המפורטים בתקנון זה דרך מחשב שכתובת ה- IP שלו היא בישראל. 
 2. הצילום נדרש לעמוד בתנאים הבאים:
  1. הצילום עוסק בסביבה קיצונית.
  2. הצילום איננו כולל אנשים.
  3. הצילום הוא צילום מקורי של המשתתף שצולם על ידו בלבד ונמצא בבעלותו הבלעדית.
  4. הצילום משקף את המציאות המצולמת ולא עבר עיבוד ממוחשב, למעט עיבוד מינימלי של איכות וטיב התמונה או שימוש בפילטרים קיימים.
  5. הצילום אינו כולל תכנים פוגעניים, מעליבים, אלימים, גזעניים, מיניים, פרובוקטיביים, בלתי נאותים או כל תוכן בלתי ראוי אחר. 
  6. הצילום לא צולם תוך נטילת סיכון. תמונות מהן יעלה רושם שצולמו תוך נטילת סיכון ייפסלו על הסף.
  7. הצילום המקורי יהיה ברזולוציה של 300dpi לפחות, שתאפשר הדפסה במידת הצורך. הזוכים יידרשו להעביר למשרד את קובץ הצילום המקורי באמצעות פלטפורמה דיגיטלית להעברת קבצים בדוא"ל 
 3. צילומים אשר לא יעמדו בכללים המפורטים לעיל ייפסלו לשיפוט  והודעה על כך לא תימסר למשתתף.
 4. משתתף רשאי להעלות שלושה צילומים לכל היותר במהלך תקופת התחרות, כל צילום בנפרד. עם זאת, לא ניתן לזכות בתחרות יותר מפעם אחת. 
 5. אין להגיש צילום יותר מפעם אחת.
 6. משתתף רשאי לוותר על השתתפותו בתחרות עד למועד סגירת התחרות על ידי שליחת דוא"ל לכתובת הדוא"ל: lioral@most.gov.il
 7. משתתף אשר נתקל בקשיים טכניים בניסיון להגיש צילום יוכל לשלוח אותו עד למועד סגירת התחרות לכתובת הדוא"ל: lioral@most.gov.il
 8. הגשת הצילום בעמוד האינסטגרם ומילוי הפרטים הנדרשים מהווים אישור להסכמת המשתתף להעלאת הצילום ולשימוש בו לשיקול דעת המשרד, תוך ציון שמו של המשתתף. המשרד שומר לעצמו את הזכות לעשות כל שימוש בצילום שעלה לעמוד האינסטגרם, מלבד שימוש מסחרי, תוך ציון שם הצלם וללא מתן תמורה. שימושים אלו כוללים, בין היתר: הצגת הצילום ברשתות החברתיות, בכלי התקשורת, באתר המשרד ובאתר סוכנות החלל הישראלית ובתערוכות של המשרד.
 9. המשרד אינו אחראי לכל נזק ישיר או עקיף בקשר עם התחרות או כל ענין הקשור או הנובע ממנה, לרבות תקלה טכנית מכל סוג שהוא או כל מעשה או מחדל, ובלבד שנעשה בתום לב, אשר בגינו נמנע, התעכב או שובש ביצוע פעולה כלשהי במסגרת התחרות. בכל מקרה, לא תהווה השתתפות או אי השתתפות בתחרות עילה לכל תביעה או טענה או דרישה בגין נזק שנגרם למשתתף או לכל גורם אחר.
 

בחירת הזוכים ואמות המידה:

 1. בסיום התחרות ייבחרו 12 הזוכים בידי חבר השופטים על פי הקריטריונים שצוינו בסעיף 1.ה.
 2. מבין 12 הצילומים שיעלו לשלב הגמר, יבחר חבר השופטים את הצילום שיזכה את המשתתף ששלח אותו במקום הראשון. הצילום יבחר על פי איכות הצילום, התאמתו לנושא סביבה קיצונית ומידת היותו יצירתי ומקורי.
 3. אין אפשרות לערער על החלטת חבר השופטים.
 4. חבר השופטים רשאי להמליץ בפני הנהלת התחרות לבחור במספר נמוך יותר של צילומים זוכים או שלא לבחור באף צילום אם סבר שלא הוצגו בפניו צילומים ראויים.
 5. השמות המלאים של הזוכים יפורסמו בפומבי באתר.
 6. הזוכים מתחייבים לשתף פעולה עם המשרד בכל פרסום הקשור לתחרות בערוצי המדיה השונים.
 
 

חבר השופטים:

 1. מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה (להלן - המנכ"ל) ימנה את חבר השופטים בתחרות אשר יורכב מנציג מטעם סוכנות החלל הישראלית, נציג מטעם דוברות המשרד ונציג חברת ההפקה מטעם המשרד. (להלן - חבר השופטים).
 2. חבר השופטים יפעל באופן עצמאי, מקצועי ושוויוני ויתעד את החלטותיו ואת הנימוקים להן. 
 

הוראות החלות על חבר השופטים:

 1. לא יתמנה לחבר השופטים אלא מי שמתחייב לקיים הוראות תקנון זה.
 2. חבר בחבר השופטים לא יהא נתון בחשש לניגוד עניינים. אם יתעורר חשש כאמור בכל שלב של הליך מתן הפרס, יתפטר אותו חבר או יפעל על פי הנחיית היועצת המשפטית של המשרד. 
 3. המנכ"ל רשאי להעביר חבר בחבר השופטים מתפקידו, באישור היועצת המשפטית של המשרד, בהתקיים מצב של חשש לניגוד עניינים, בהתקיים נסיבות שמפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן אין החבר ראוי או אינו מסוגל להמשיך ולשמש בתפקידו, או בהתקיים נסיבות שבהן המשך כהונתו עלול לפגוע במעמד התחרות. במקרה זה ימנה המנכ"ל באישור היועץ המשפטי של המשרד אדם חלופי לחבר השופטים.
 

נהלים נוספים:

 1. המשרד רשאי לבטל תחרות זו בכל עת ואינו מתחייב לבחור בזוכים כלשהם ו/או להציג בתערוכה צילומים כלשהם.
 2. המשרד רשאי לשנות את מספר הזוכים או את הפרסים אשר יינתנו להם.
 3. המנכ"ל יהא רשאי לתקן תקנון זה מעת לעת באישור היועצת המשפטית של המשרד.

 

פרץ וזאן 
המנהל הכללי
משרד המדע והטכנולוגיה