קול קורא ספייס פלורידה: מו"פ בשיתוף חברות מפלורידה

ספייס פלורידה ורשות החדשנות פרסמו את הקול הקורא המשותף לפעילות מו"פ משותפת בין חברות ישראליות לחברות מפלורידה ארה"ב, המתפרסם זו השנה ה-9.

מדי שנה הקול הקורא מציע לחברות משתי המדינות לקיים שיתופי פעולה בינלאומיים לצורך תוכניות מחקר ופיתוח או הרצה (פיילוט) במסגרת נוהל יישום הסכמים בינלאומיים. זוהי הזדמנות לקפיצת מדרגה עסקית ויצירת קשרים אסטרטגיים עבור חברות בתעשיית החלל.

הקול הקורא מתפרסם באתר הרשות לחדשנות ובאתר ספייס פלורידה. ניתן להגיש בקשה לאישור תכנית בינלאומית גם ללא קבלת מענק אך גם על בקשה זו יחולו הכללים וההוראות של הנוהל הבינלאומי ומסלול ההטבה.
 
תאריך אחרון להגשה: 20.2.2023
 
תאריך פרסום: 
12.10.2022