מסלול פולארי

מסלול פולארי (או מסלול קוטבי) הוא סוג של מסלול תנועה של לוויינים מסביב לכדור הארץ או לכוכב לכת אחר המסתובב סביב צירו. מסלול פולארי עובר מעל הקטבים, או לפחות מעל נקודות שקרובות לקטבים, של כוכב הלכת שאותו הוא מקיף. הקטבים של כוכב לכת בעל סיבוב עצמי מוגדרים כשתי נקודות הקצה של הציר הדמיוני של הסיבוב. היתרון הגדול של מסלול כזה הוא שבגלל סיבוב כוכב הלכת סביב עצמו, מסלול הלוויין הנע בו מכסה בכל הקפה פלח אחר של כדור הארץ, ובסופו של דבר יכסה את כל הנקודות על פני כוכב הלכת.

מסלול פולארי סביב כדור הארץ נמצא בגובה שבין 600 ל-800 ק"מ מעל פני הקרקע, ולוויין שנמצא בו משלים סיבוב סביב כדור הארץ כל 96 עד 100 דקות. סוג מיוחד של מסלול פולארי הוא מסלול מסונכרן-שמש. במסלול זה, בכל פעם שהלוויין יחלוף מעל נקודה כלשהי בכדור הארץ, זה יקרה באותה שעה ביום. זה מאפשר, למשל, צילום של אותה נקודה בכדור הארץ באותם תנאי תאורה. צילום שכזה יכול להיות חשוב שכן הוא מאפשר מבט על אותה הנקודה בתנאים זהים לחלוטין, המאפשרים לזהות אם השתנה משהו על הקרקע. צילומי מודיעין למשל, יכולים להראות התקדמות בבנייה של מבנה על פי שינוי בצילום נקודה מסוימת לאורך תקופה.

אולי תאהבו גם