מערכת השמש

מערכת שמש היא שם כולל למערכת שבה גופים שאינם כוכבים, כגון כוכבי לכת, אסטרואידים או שביטים, נמצאים במסלול המקיף כוכב. במרכז מערכת השמש שלנו מצויה כמובן השמש, וסביבה חגים שמונת כוכבי הלכת הקלאסיים ועוד גופים רבים קטנים יותר.