תנאי החיים: מכדור הארץ למאדים

קהל יעד: 
ח'
משך פעילות: 
90 דקות

terraforming-5268447_1280.jpg

מאדים: האם הוא עשוי להתאים למחיה עבור תושבי כדור הארץ?

 

בשיעור זה נעסוק באתגרים שבהתיישבות על פני מאדים, באמצעות בחינת נקודות הדמיון והשוני בין כדור הארץ למאדים בהקשרים הגאוגרפיים, הסביבתיים, האקלימיים והאנושיים. נתוודע לסימולציה המדמה את ההתמודדות עם האתגרים השונים שבחיים על מאדים, והתלמידים יתנסו בתכנון משימות אנלוגיות, המדמות את החיים על מאדים ומתמודדות עם אתגרים מהיבטים שונים: מדעי, פסיכולוגי, חברתי, גאוגרפי, תזונתי ואקלימי.

 

חיבור לתוכנית הלימודים:

מערך שיעור זה מתאים לתוכנית הלימודים במדעים של כיתה ח' ועוסק בנושא מס':6 רבייה והתפתחות, בדגש על מאפייני חיים וצרכים חיוניים

פורסם בתאריך: 
04.02.2021