קול קורא לאירוח אסטרונאוטים במסגרת שבוע החלל הישראלי 2022

במסגרת שבוע החלל הישראלי 2022 שיתקיים  בין התאריכים 23-27/1/2022 (להלן – שבוע החלל) תקיים סוכנות החלל הישראלית (להלן – הסוכנות) שבמשרד החדשנות,  המדע והטכנולוגיה  (להלן- המשרד)  עשרות אירועים בנושאי חלל לקהל הרחב. במסגרת אירועי שבוע החלל, תארח סוכנות החלל אסטרונאוטים ואסטרונאוטיות אשר יסיירו ברחבי הארץ, וירצו במוקדי הפעילות של שבוע החלל.
 
הסוכנות מזמינה גופים ומוסדות,  המעוניינים לארח הרצאות אסטרונאוטים, במסגרת פעילות שיקיימו בשבוע החלל,  להגיש הצעה במסגרת קול קורא זה.  הסוכנות תבחר את הגופים והמוסדות הזוכים, שעמדו בתנאי הסף, בהתאם לכללי הבחירה במסמך זה. . מובהר בזאת כי מועדי ההרצאות יתקיימו לפי לוחות הזמנים של האסטרונאוטים, ובהתחשב בפיזור הגאוגרפי ואילוצי תחבורה.  מועד ההרצאה המדוייק יימסר מוסדות שייבחרו עד לתאריך 16.1.21 – אך כפוף לשינויים בהתאם ללו"ז האסטרונאוטים המבקרים.
 
מובהר בזאת כי הגעת האסטרונאוטים תלויה בגורמים רבים, שאינם באחריות המשרד, כגון אישורים של סוכנויות החלל הזרות, מגבלות קורונה, וכיוצ"ב. גם לוחות הזמנים של ביקורי האסטרונאוטים אינם סופיים, ונתונים לשינויים גם של הרגע האחרון.  המשרד אינו מתחייב  למספר האסטרונאוטים שיגיעו או ללוחות הזמנים שלהם. המשרד שומר לעצמו את הזכות  לבטל את ההרצאות, בשל אילוצי לוחות זמנים או מסיבה עניינית אחרת.

גופים המעוניינים לארח את ההרצאה ואשר עומדים בתנאי הסף שיפורטו להלן, רשאים להגיש הצעות  עד יום חמישי 16.12.2021 בשעה 12:00.
ההצעות יוגשו בדוא"ל ISAProject@most.gov.il , ויצורפו אליהם כל המסמכים הנדרשים, בחתימת הגורמים המוסמכים אצל המציע.
 
לפרטים נוספים והטופס להגשה, הורידו את הקול קורא>>
תאריך פרסום: 
02.12.2021