קול קורא RFI להנגשת דימותי לוויין וונוס לחקלאי ישראל

לוויין וונוס הוא לוויין ישראלי-צרפתי שמספק דימותי לוויין מולטי-ספקטראליים (12 ערוצים) ברזולוציה גבוהה (5.3 מטר לפיקסל), עם זמן חזרה של יומיים. מחודש ינואר 2022 הלוויין יחוג בגובה נמוך יותר (560 ק"מ) ויחל לספק דימותי לוויין ברזולוציה של 4 מטרים לפיקסל עם זמן חזרה יומי לרב אזורי הארץ במשך שנתיים לפחות. 

 

חברות מסחריות מנגישות היום תוצרי חישה מרחוק לווייניים לחקלאים רבים בארץ. תוצרים אלו מתבססים בעיקר על הלוויין Sentinel-2 בעל רזולוציה של 10-20 מטרים, עם זמן חזרה של 5 ימים.

 

במידה שדימותי לוויין וונוס יונגשו לחקלאים, הם יוכלו ליהנות מתוצרים איכותיים יותר בתדירות יומית וכך לשפר את יעילות הפעילות החקלאית שלהם. 

 

סוכנות החלל הישראלית בשיתוף עם מכון וולקני מעוניינים להנגיש את הדימותים של לוויין הוונוס לחקלאי ישראל לשיפור היבולים ולשם כך הוגדר הליך שיאפשר זאת.

 

הקול הקורא המצורף נועד לרתום חברות מסחריות אשר מספקות דימותי לוויין לחקלאים כדוגמת Sentinel-2 כדי שתוספנה לסל השירות שלהן את דימותי הלווין וונוס ללא עלות נוספת לחקלאי. מאידך, החברות תתחייבנה להעביר מידע היסטורי חקלאי למכון וולקני בהתאם למפורט בנספח א' לקול הקורא. 

 

הפורמט להעברת המידע יהיה באחת משתי התצורות הבאות: 1) שכבת גבולות חלקות shapefile לכל שנה בנפרד עם טבלה מקושרת המכילה את הנתונים המצויינים בהסכם (מועדפת); 2) שכבת גבולות חלקות shapefile וטבלה נפרדת המכילה את הנתונים המצויינים בהסכם לכל שנה בנפרד.  

יצויין כי אין מגבלה לכמות החברות אשר יוכלו ליהנות מהנגשה זו.

 

דרישות סף לקבלת השירות: 

  1. חברה רשומה ומנהלת ספרים כחוק.
  2. החברה  הינה חברה שעיסוקה כולל ניהול בסיס נתונים מרחבי לחקלאים. 
  3. החברה  הינה חברה  בעלת מידע מרחבי חקלאי  של שנה לפחות 
  4. החברה  הינה חברה שמספקת דימותי לוויין לחקלאים בארץ  שישה חודשים לפחות
  5. החברה תחוייב לחתום על כתב התחייבות מול מכון וולקני להסדרת תנאי ההתחברות. המצורף כנספח לקול קורא זה
 

חברות מסחריות המעוניינות לספק את השירות הרשום לעיל מוזמנות לפנות לאיש הקשר מטעם המשרד בכתב בלבד: 

 

המועד האחרון להגשת מענה לכתובת דואר אלקטרוני עד לתאריך: 15.1.2022

תאריך פרסום: 
21.11.2021