קול קורא 01\2021 לקידום מחקר ופיתוח בתחומי חלל בקרב תלמידים ‎‎

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה פועל לקידום ולעידוד דור העתיד של מדינת ישראל להתמקצע ולעסוק במקצועות החלל.
המשרד, באמצעות היחידה המקצועית - סוכנות החלל הישראלית פועל למימוש מטרה זו גם אמצעות פיתוח וקידום מסלולי הכשרה והעמקה בתחומי החלל לתלמידים ותלמידות בחטיבה העליונה.
 
סוכנות החלל הישראלית יוצאת בקול קורא במטרה לעודד ולקדם תכניות חינוכיות בתחומי החלל שבמרכזן פרויקט חקר אשר להם היבטים יישומים מובהקים.
קהל היעד הינו תלמידי החטיבה העליונה בכיתות ט'- יב' אשר לומדים במסגרת מגמות לימוד/ תכניות חינוכיות בתחומי חלל ומדעים.
המשרד הקצה לקול קורא זה סך של 1.5 מיליון ₪, בכפוף לזמינות תקציבית, אשר ישמש למימון הפרויקטים.
 
 
תאריך אחרון להגשה 08.11.2021 12:00
תאריך פרסום: 
04.10.2021