WhatsApp-Image-2023-03-08-at-580_236.jpg

פוטנציאל כלכלי עצום: מעבדת המיקרו-כבידה האוטומטית של ספייס פארמה, ותג המשימה עם החברות השוויצריות |  מקור: ספייס פארמה
פוטנציאל כלכלי עצום: מעבדת המיקרו-כבידה האוטומטית של ספייס פארמה, ותג המשימה עם החברות השוויצריות | מקור: ספייס פארמה