Thumbnail_2_555x357_tcm-11-1697137.jpg

המתחרה העיקרי בינתיים: רכב הנדידה של JAXA וטויוטה. ביפן רוצים לייצר רכב ירחי שיהיה תא לחץ, כך שאסטרונאוטים יוכלו לנסוע על הירח בלי חליפות חלל. קרדיט: JAXA, טויוטה
המתחרה העיקרי בינתיים: רכב הנדידה של JAXA וטויוטה. ביפן רוצים לייצר רכב ירחי שיהיה תא לחץ, כך שאסטרונאוטים יוכלו לנסוע על הירח בלי חליפות חלל. קרדיט: JAXA, טויוטה