TESS_science_sector_suddivision.jpg

תרשים זמני ההתבוננות של TESS במקטעים השונים בשמיים: מינימום של 27 ימים למקטע ומקסימום של 351 למקטע בהמיספרה הצפונית
זמני ההתבוננות של TESS במקטעים השונים בשמיים, עם מינימום של 27 ימים למקטע ומקסימום של 351 למקטע בהמיספרה הצפונית. קרדיט: NASA