Russian__Vega__balloon_mission_to_Venus_on_display_at_the_Udvar-Hazy_museum.jpg

דגם הבלונים הסובייטיים ממשימת Vega. הבלונים הפסיקו לשדר רק כשאזלה להם הסוללה – לאחר כיומיים בשמי נוגה. קרדיט: Geoffrey.landis
דגם הבלונים הסובייטיים ממשימת Vega. הבלונים הפסיקו לשדר רק כשאזלה להם הסוללה – לאחר כיומיים בשמי נוגה. קרדיט: Geoffrey.landis