PIA23209_hires.jpg

הדמייה ששברי הדחיקה מתגלים גם במשקפת שדה. השברים המסומנים כאן בכחול הם שברים חדשים גיאולוגית, שהתגלו על ידי ה-LRO. קרדיט: NASA
הדמייה ששברי הדחיקה מתגלים גם במשקפת שדה. השברים המסומנים כאן בכחול הם שברים חדשים גיאולוגית, שהתגלו על ידי ה-LRO. קרדיט: NASA