Oberon-NASA_names_en.png

לא רק הירחים עצמם נקראים על שם דמויות ספרותיות: תווי השטח בירחים נושאים שמות של דמויות ממחזותיו של שייקספיר. כאן אפשר לראות את מקבת, אותלו, רומיאו, המלט וחברים נוספים על פני הירח אוברון. קרדיט: NASA
לא רק הירחים עצמם נקראים על שם דמויות ספרותיות: תווי השטח בירחים נושאים שמות של דמויות ממחזותיו של שייקספיר. כאן אפשר לראות את מקבת, אותלו, רומיאו, המלט וחברים נוספים על פני הירח אוברון. קרדיט: NASA