Moon_-_Giant_Impact_Hypothesis_-_Simple_model.png

תרשים זרימה של היווצרות הירח – משמאל לימין: תיאה וכדור הארץ, ההתנגשות, טבעת של סלעים וגז שנוצרה סביב כדור הארץ הקודם ולבסוף התמצקה והייתה לירח. קרדיט: Citronade
תרשים זרימה של היווצרות הירח – משמאל לימין: תיאה וכדור הארץ, ההתנגשות, טבעת של סלעים וגז שנוצרה סביב כדור הארץ הקודם ולבסוף התמצקה והייתה לירח. קרדיט: Citronade