media_sizes_full_figure4.gif

אנימציה המראה שרוב הזמן, המרחק בין הנקודה האפורה (כוכב חמה) לנקודה הכחולה (הארץ) קצר יותר מהמרחק בין הנקודה הכחולה לנקודה הצהובה (נוגה). קרדיט:et al.  Stockman
אנימציה המראה שרוב הזמן, המרחק בין הנקודה האפורה (כוכב חמה) לנקודה הכחולה (הארץ) קצר יותר מהמרחק בין הנקודה הכחולה לנקודה הצהובה (נוגה). קרדיט:et al.  Stockman