jezerocrater1.jpg

הדלתא בין הנהר (משמאל) לאגם (מימין), כפי שצולמה על ידי המקפת MRO. ניתן לראות בבירור את השינויים הכימיים להרכב הקרקע שנגרמו על ידי בליית מים. בירוק: החרסית המסקרנת. קרדיט: NASA/JPL/JHU-APL/MSSS/Brown University
הדלתא בין הנהר (משמאל) לאגם (מימין), כפי שצולמה על ידי המקפת MRO. ניתן לראות בבירור את השינויים הכימיים להרכב הקרקע שנגרמו על ידי בליית מים. בירוק: החרסית המסקרנת. קרדיט: NASA/JPL/JHU-APL/MSSS/Brown University