helga-and-zohar-at-kennedy-space-center.jpg

הבובות זוהר והלגה
הבובות זוהר והלגה. שתי הבובות כוללות אפילו הדמיה פלסטית של איברי רבייה, על מנת למדוד את עצמת הקרינה באיברים רגישים במיוחד. קרדיט: NASA