ezgif-7-c4bc818c6ebf.gif

השינוי בימת הכנרת
כל קו החוף השתנה אך השינוי הקיצוניים ביותר בקו החוף נראים בצפון מזרח האגם. קרדיט: מרכז המדעי של וונוס, המעבדה לחישה מרחוק, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון