AviLoeb15.jpg

פרופ' לייב מאוניברסיטת הרווארד. מנסה להביא את חיפוש חיים תבוניים בכוכבי לכת למיינסטרים של קהילת האסטרונומיה. קרדיט: Aviloeb
פרופ' לייב מאוניברסיטת הרווארד. מנסה להביא את חיפוש חיים תבוניים בכוכבי לכת למיינסטרים של קהילת האסטרונומיה. קרדיט: Aviloeb