2place.jpg

בית הספר הרב תחומי עמל אחווה טייבה
בית הספר הרב תחומי עמל אחווה טייבה הגיע למקום השני וזכה בשובר בסך 2,500 ₪ למימוש עבור פעילות העשרה חווייתית