21-7-69.jpg

רכב הנחיתה הירחי, כפי שצילם אותו מייקל קולינס מתא הפיקוד קולומביה
רכב הנחיתה היחרי, כפי שצילם אותו מייקל קולינס מתא הפיקוד קולומביה. קרדיט: NASA