201232571112_Big.jpg

הדמיית לקק הלוויינים
פיני גורפיל: "בניגוד ל-GPS אנחנו לא צריכים את שיתוף הפעולה של מקור הקרינה כדי לחשב איפה הוא נמצא". קרדיט: הטכניון