העולם שלנו- מצפה הכוכבים, ארסיבו

העולם שלנו- מצפה הכוכבים, ארסיבו