מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום חינוך וקשרי קהילה עבור סוכנות החלל הישראלית

משרד המדע והטכנולוגיה באמצעות סוכנות החלל הישראלית, פונה לציבור בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ עבור סוכנות החלל הישראלית בתחום חינוך וקשרי קהילה
תאריך פרסום: 
01.09.2017